Zachęta 30, 26-650 Przytyk
(48) 618 00 83 /

Aktualności

Informacje parafialne

Dekret w czasie Covid-19
KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW Prot. nr 153/20 DEKRET w czasie Covid-19 W tym rudnym czasie, jaki przeżywamy z powodu pandemii Covid-19, biorąc pod uwagę utrudnienia w odprawianiu liturgii wspólnotowej w kościele, na które wskazali biskupi dla terytoriów podlegających ... więcej

Galeria

Porządek Mszy świętych

Niedziela i Święta: 07:00, 09:00, 11:30, 16:00
Święta zniesione: 07:00, 09:00, 17:00
Dni powszednie: 07:00
(maj, czerwiec, październik: 7:00 i 18:00)
Środa: 7:00, 18:00
Nabożeństwa majowe i różańcowe: 17.30
Nabożeństwo czerwcowe: po Mszy świętej o godz. 18.00 
Sakrament pokuty

Codziennie - 15 min. przed Mszą św.

Ogłoszenia parafialne

29 marca 2020 roku 2020-03-28

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

29 MARCA 2020 ROKU

 

 

L. dz. 321/20                                                              Radom, 27 marca 2020 r.

Dyspensa

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii, biorąc pod uwagę zagrożenie zdrowia oraz życia wiernych, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz zaleceniami zawartymi we Wskazaniach Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca 2020 roku oraz decyzją zawartą w Komunikacie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 24 marca 2020 roku –

udzielam dyspensy

od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej

wiernym Diecezji Radomskiej oraz osobom przebywającym na jej terenie. Dyspensa obowiązuje do odwołania stanu epidemii.

Wszystkich, którzy korzystają z dyspensy zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła i uczestnictwa - szczególnie rodzinnego - we Mszy Świętej transmitowanej przez radio, telewizję i internet.

Wszystkich Was, Drodzy Siostry i Bracia, proszę o modlitwę w intencji Ojczyzny i Kościoła, władz państwowych i samorządowych, a w szczególny sposób w intencji ratowników medycznych, lekarzy, pielęgniarek, pracowników laboratoriów, przychodni i aptek; w intencji salowych, wolontariuszy, pracowników szpitali i stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz wszystkich zaangażowanych w leczenie i ochronę naszego życia i zdrowia. Proszę także o modlitwę w intencji chorych i zmarłych z powodu epidemii.

X Henryk Tomasik

Biskup Radomski

Ks. Marek Fituch

Wicekanclerz Kurii

 

Od dzisiaj Msze wieczorne będziemy odprawiali o godz. 18.00.

 

Nasze nabożeństwa wielkopostne: w piątki o godz. 17.30 Droga Krzyżowa, a w niedziele o godz. 15.30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

 

Zachęcamy do spowiedzi wielkanocnej. Spowiadamy każdego dnia rano przed Mszą świętą, a w razie potrzeby i po Mszy świętej. W środę spowiedź także po południu od 17.30. W czwartek spowiedź od 17.00 (w czasie comiesięcznej Adoracji poprzedzającej Mszę świętą o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz w intencji kapłanów). W piątek spowiedź po południu od godz. 17.00. W sobotę spowiadać będziemy od godz. 9.00 a następnie po przerwie od godz. 12.00 i wreszcie po południu od godz. 17.30. Proszę tak się jednak wymieniać, aby w jednym czasie nie było więcej osób w kościele niż pięć. Pamiętajmy, że w tym roku nie możemy zorganizować spowiedzi świętej w sposób podobny do poprzednich lat.

 

Niedziela Palmowa. Liturgię Mszy Świętych będziemy sprawować bez procesji. Pobłogosławimy (bez pokropienia) palmy przeznaczone, zgodnie z tradycją, do spalenia na popiół używany do posypania głów w Środę Popielcową. Po błogosławieństwie odczytamy Ewangelię o wjeździe Chrystusa do Jerozolimy. Nie będzie w tym roku Drogi Krzyżowej ulicami Przytyka.

 

Do zawarcia małżeństwa przygotowują się:  Ewelina Komar, pochodząca z Rudy Wielkiej  i Artur Lożyński, pochodzący z Radomia, zamieszkali w Parafii Przytyk.

 

Wczoraj zmarła Helena Kalita. Pogrzeb będzie jutro o godz. 14.00. Pamiętajmy, że i w tym wypadku w pogrzebie może uczestniczyć tylko pięć osób. Prosimy więc o indywidualną modlitwę.

22 marca 2020 roku 2020-03-21

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

22 MARCA 2020 ROKU

Drodzy Siostry i Bracia

1.Chrześcijanin z wiarą przyjmuje każde trudne doświadczenie życiowe i stara się o to, aby przeżywać je w łączności z Ofiarą Chrystusa. Pomocą w takim przeżywaniu trudnych sytuacji jest zawsze modlitwa. Zawierzamy nasze trudne sytuacje Miłosiernemu Bogu, który jest wszechmocny i rządzi światem w sobie właściwy sposób.  Modlimy się za wstawiennictwem Królowej Polski, św. Józefa Opiekuna Kościoła i naszych świętych Patronów o miłosierdzie dla nas i świata całego oraz o uwolnienie od epidemii. Modlitwa jest pierwszym zadaniem wynikającym z naszego chrześcijańskiego powołania. Wiele razy w dziejach naszego narodu doświadczyliśmy mocy wielkiej, wspólnej modlitwy.

2.Dziękujemy za to „wspólne trwanie na modlitwie”; za suplikacje oraz modlitwę różańcową w łączności duchowej z kapłanami i siostrami zakonnymi.

Bardzo proszę o modlitwę w intencji służb medycznych i osób zaangażowanych w obronę zdrowia Polaków.

Wszystkim służbom medycznym składamy wyrazy głębokiego szacunku i wielkiej wdzięczności za ogromny trud wkładany w pracę, której celem jest troska o zdrowie nas wszystkich.

Dziękujemy władzom państwowym, ratownikom medycznym, lekarzom, pielęgniarkom, pracownikom przychodni i laboratoriów, salowym, pracownikom administracji szpitali i przychodni, pracownikom stacji sanitarno-epidemiologicznym, wolontariuszom oraz wszystkim zaangażowanym w leczenie i ochronę naszego zdrowia.

3.W czasie trwania stanu epidemicznego stosujemy się do wskazań służb państwowych i sanitarnych śledząc na bieżąco nowe komunikaty.

4.Rekolekcje wielkopostne. Zachęcamy do udziału w rekolekcjach wielkopostnych za pośrednictwem radia, telewizji i internetu. Od V Niedzieli Wielkiego Postu będą prowadzone rekolekcje przez Radio Plus Radom oraz przez internet.

Radio Plus Radom od 16 marca br. codziennie, o godzinie 18.45, emituje „Duchowy Poradnik Koronawirusowy”, w którym zachęca słuchaczy do otwarcia swoich serc na działanie Pana Boga. O godz. 19.45 słuchacze mają szansę uczestniczyć w "Rekolekcjach o dojrzałości" przygotowanych przez o. Wojciecha Jędrzejewskiego, dominikanina. Natomiast, od 30 marca do 3 kwietnia, o godzinie 19.10, stacja zaprosi swoich słuchaczy na Wielkopostne Rekolekcje Radiowe dla Rodzin, które poprowadzi Ksiądz Biskup Piotr Turzyński. Ponadto, w każdy piątek Wielkiego Postu, rozważamy o godz. 19.10 stacje Drogi Krzyżowej (bp Piotr Turzyński, ks. Edward Poniewierski, ks. Paweł Gogacz i ks. Mariusz Wilk), a w każdą niedzielę, o 17.00, Radio Plus Radom transmituje Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym z katedry Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu. Tak jak dotychczas, w dni powszednie Radio Plus Radom transmituje mszę świętą o godzinie 6.00, a w niedzielę o godz. 12.30. W planach jest także transmisja rekolekcji parafialnych z radomskiej katedry od 29 marca do 3 kwietnia.

Zachęcamy do wspólnej modlitwy, którą prowadzą także inne media. 

5.Spowiedź wielkanocna. Prosimy o wsłuchiwanie się w informacje podawane przez duszpasterzy dotyczące obecności kapłanów w konfesjonale. Przypominamy, że według obowiązującego prawa kościelnego, czas na spełnienie obowiązku spowiedzi i Komunii wielkanocnej trwa do Niedzieli Trójcy Świętej, tj. do 7 czerwca br.

6. Jerycho Rodzin jest tymczasem zawieszone. Termin rozpoczęcia Jerycha Rodzin zostanie podany w terminie późniejszym.

 

Biskup Henryk Tomasik

 

W tym tygodniu w środę jest Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Obchodzimy dzień świętości życia. Zachęcamy do duchowej adopcji dziecka poczętego. Msze święte o godz. 7.00, 9.00 i 17.00.

 

Do zawarcia małżeństwa przygotowują się:  Ewelina Komar, pochodząca z Rudy Wielkiej  i Artur Lożyński, pochodzący z Radomia, zamieszkali w Parafii Przytyk.

 

15 marca 2020 roku 2020-03-14

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

15 MARCA 2020 ROKU

 

L. dz. 300/20                                                                     Radom, 13 marca 2020 r.

Dekret

W związku z powagą sytuacji społecznej wywołanej koronawirusem i potrzebą roztropnych działań – Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski wydała konkretne wskazania. Zalecenia te zawarte w Zarządzeniu nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r. – obowiązują na terenie Diecezji Radomskiej.

Polecam Duszpasterzom przyjęcie decyzji Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski oraz przekazanie wiernym treści Zarządzenia nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.

Biskup Radomski

Komunikat

 

Czcigodni Bracia Kapłani

Drogie Osoby Życia Konsekrowanego

Drodzy Siostry i Bracia

Chrześcijanin przyjmuje każde doświadczenie życiowe w duchu wiary i stara się o to, aby przeżywać je w łączności z Ofiarą Chrystusa. Pomocą w takim przeżywaniu trudnych sytuacji jest zawsze modlitwa.

Polecam, aby we wszystkie niedziele Wielkiego Postu i w dzień powszedni, po każdej Mszy Świętej, odśpiewane zostały suplikacje „Święty Boże” z prośbą o miłosierdzie dla świata i oddalenie epidemii koronawirusa oraz w intencji chorych oraz osób poświęcających się chorym i podejmujących działania, których celem jest bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa a także za ofiary wirusa.

Proszę, aby codziennie do modlitwy powszechnej dodać stosowne wezwania.

Osoby starsze, chore oraz te, które mają z różnych przyczyn osłabioną odporność organizmu i nie mogą przyjść do świątyni, zachęcam do udziału we Mszy Świętej transmitowanej przez radio i telewizję. Radio Plus Radom transmituje Mszę Świętą z katedry radomskiej w każdą niedzielę o godz. 12.30, a w dni powszednie o godzinie 6.00. Natomiast nabożeństwo Gorzkich Żali jest transmitowane z katedry radomskiej w niedzielę o godzinie 17.00.

W tych dniach bardzo proszę o szczególne zwrócenie uwagi na osoby chore, samotne i w podeszłym wieku, które mogą doświadczać wielu trudności. W duchu chrześcijańskiej miłości bliźniego pospieszmy im z konkretną pomocą.                                                                                                                                                 Biskup Henryk Tomasik

 

 

 

 

 

Zarządzenie nr 1/2020

Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

z dnia 12 marca 2020 r.

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności wsytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a. osobom w podeszłym wieku,

b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,

b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,

c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,

d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,

e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,

f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,

g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:

a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,

b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,

c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:

a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,

b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w Internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,

c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2020 r.

INFORMACJE w sprawie transmisji Mszy Świętych

Niedziela, 15 marca 2020 r.

7:00 – TVP 1

9:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy

9:30 – Telewizja TRWAM

11.00 – TVP 1

13:00 – TVP POLONIA

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – niedziela, 22 marca 2020 r.

7:00 – z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach – TVP1

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – piątek, 20 marca 2020 r.

20:00 – z Jasnej Góry w intencji ustania epidemii, TVP3 pasmo ogólnopolskie oraz na kanale YouToube dostępnym na stronach internetowych: www.jasnagóra.pli www. episkopat.pl.

Ponadto, transmisje Mszy Świętych będą dostępne za pośrednictwem innych telewizji, stacji radiowych oraz w internecie.

Radio Plus Radom i TV Dami transmituje Msze święte z katedry Opieki NMP w Radomiu w każdą niedzielę o godz. 12.30. Ponadto Radio Plus Radom transmituje Msze św. w dni powszednie o godz. 6.00. Msze św. transmitowane są również poprzez internet z sanktuariów w Skarżysku-Kamiennej o godzinie 20.15 (www.ostrobramska.pl) i w Wysokim Kole o godzinie 9.00 (www.wysokiekolo.pl).

Mając na uwadze przytoczone Zarządzenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski oraz postanowienia władz państwowych (udział do 50 osób na Mszy świętej) zachęcam do korzystania z udzielonej dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy świętej. Do 28 marca nie będą odbywały się żadne spotkania parafialne. Zachęcam do pozostawania w tym czasie w domach i wychodzenie tylko w istotnych potrzebach życiowych. Na Msze święte zapraszam przede wszystkim osoby, które je zamówiły. Proszę pamiętać o zajmowaniu odpowiednio odległych od siebie miejsc. Mając na uwadze obowiązujące przepisy proszę o deklarację uczestnictwa we Mszach świętych w Uroczystość Świętego Józefa oraz w przyszłą niedzielę, a także w Drodze Krzyżowej.

 

Nasze nabożeństwa wielkopostne: w piątki o godz. 17.00 Droga Krzyżowa, a w niedziele o godz. 15.30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

 

W czwartek uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Msze święte o godz. 7.00, 9.00 i 17.00.

 

W przyszłą niedzielę o godz. 16.00 Msza święta ku czci świętej Rity z prośbą o pojednanie w naszych rodzinach, w naszym sąsiedztwie oraz w naszej Parafii oraz o dar potomstwa dla rodzin, które tego bardzo pragną i mają różne trudności oraz w intencjach zgłoszonych do puszki. Szczególnie modlimy się przez pośrednictwo św. Rity o wyzwolenie ze stanu zagrożenia, w którym znajdujemy się.


„Gość Niedzielny”.

 

W tym tygodniu pożegnaliśmy w naszej wspólnocie zmarłą Krystynę Drabik.

8 marca 2020 roku 2020-03-07

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

8 MARCA 2020 ROKU

 

1.             Zapraszamy na nasze nabożeństwa wielkopostne: w piątki o godz. 17.00 Droga Krzyżowa, a w niedziele o godz. 15.30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

2.             W drugi czwartek miesiąca o godz. 17.00 Msza święta o Duchu Świętym, a po Mszy świętej w kościele spotkanie osób przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania, a w Sali spotkań na plebanie Krąg Biblijny.

3.             W piątek od godz. 9.00 odwiedziny chorych. Proszę o zgłaszanie chorych.

4.             W piątek po Mszy świętej wieczornej spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas.

5.             W niedzielę o godz. 17.00 spotkanie wprowadzające w drogę Nowego Kościoła. Zapraszam każde sakramentalne małżeństwo, które chce zatroszczyś się o sój związek.

6.             Święty Jan Paweł II często nas wzywał do ukazywania prawdy o świętości życia oraz niezbywalnego prawa każdej osoby ludzkiej do jego ochrony od poczęcia do naturalnej śmierci. Jedną z form realizowania tej prośby Świętego Jana Pawła II jest Narodowy Marsz Życia.

Odbędzie się on w Warszawie w dniu 22 marca 2020 roku. Jest on współorganizowany przez wiele instytucji, ruchów i stowarzyszeń.

Marsz rozpocznie się Mszą Świętą o godzinie 11.00 w Archikatedrze Warszawskiej oraz także o godzinie 11.00 w Katedrze Warszawsko-Praskiej. Spotkanie wszystkich uczestników Marszu nastąpi o godzinie 12.30 na Placu Zamkowym.

Współorganizatorzy Marszu, którymi są: Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Radomskiej, Akcja Katolicka, Stowarzyszenie Środowisko Inicjatywa, Prawica Rzeczypospolitej, organizują wyjazd autokarami spod radomskiej katedry i z Placu Jagiellońskiego o godz. 8.30. Koszt ponoszony przez uczestników wynosi tylko 20 zł.

Prosimy o zgłaszanie chętnych do środy, 18 marca włącznie do następujących osób:

48 340 62 35 – Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Radomskiej

609 198 959 (Teresa Połeć, Prezes DIAK)

600 984 425 (Barbara Kobyłecka)

792 973 846 (p. Zofia – po godz. 16.00)

7.              „Gość Niedzielny”.

8.             W tym tygodniu pożegnaliśmy w naszej wspólnocie zmarłego Alojzego Drabika.

1 marca 2020 roku 2020-02-29

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1 MARCA 2020 ROKU

1.              W Wielkim Poście zachęcamy wszystkich do udziału w nabożeństwach tego okresu: w piątek o godz. 17.00 Droga Krzyżowa, a w niedzielę o godz. 15.30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

2.              W środę, 4 marca, obchodzić będziemy doroczną uroczystość św. Kazimierza - królewicza, patrona naszej Diecezji i miasta Radomia. W roku duszpasterskim poświęconym Eucharystii św. Kazimierz swoją postawą uczy jak trwać i stale postępować w życiu i pobożności eucharystycznej.

Serdecznie zapraszam duchowieństwo, alumnów seminarium, zgromadzenia zakonne, władze miejskie i samorządowe, wiernych świeckich na uroczystości kazimierzowskie do Bazyliki Mniejszej św. Kazimierza w Radomiu:

Triduum ku czci św. Kazimierza - 1, 2 i 3 marca o godz. 17.30.

W środę, 4 marca, o godz. 18.00 - centralna Msza św. z udziałem Księży Biskupów.

W tym roku kolejny raz w obchody kazimierzowskie włącza się samorząd miasta Radomia. Szczegółowe informacje znajdziemy w lokalnych mediach i na plakatach.

X Henryk Tomasik,Biskup Radomski

3.              W pierwszy czwartek miesiąca o godz. 17.00 Msza święta o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz w intencji kapłanów, a od godz. 16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.

4.              W pierwszy piątek miesiąca spowiedź święta rano od godz. 6.30 i po południu od godz. 16.30. Chorzy zostaną odwiedzeni w drugim tygodniu marca i podobnie w drugim tygodniu marca odbędzie się spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas.

5.               II Niedziela Wielkiego Postu to Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami - Dzieło Pomocy „Ad Gentes”, który będzie przebiegał pod hasłem: „Eucharystia i misje”. Ofiary złożone w II Niedzielę Wielkiego Postu do puszek przeznaczone są na ten cel.

6.              Apostolat Złotej Róży zaprasza każdą osobę chętną do włączenia się w Jerycho różańcowe, które rozpocznie się 6 marca o godz. 12.00, a zakończy 7 marca o godz. 12.00. Modlitwą zostają ogarnięci kapłani, nasza Ojczyzna oraz intencje wskazane przez Matkę Bożą. Włączając się w Jerycho warto podjąć post i inne wyrzeczenia. Chętnych prosimy o wpisywanie się na wyłożoną listę, uwzględniając także godziny nocne.

7.              Apostolat Złotej Róży zaprasza na Ogólnopolskie Spotkanie w Częstochowie w dniach 7-8 marca. Rozpocznie się ono w Sanktuarium Krwi Chrystusa a po Apelu Jasnogórskim odbędzie się nocne czuwanie przed Cudownym Obrazem. Wyjazd w sobotę, 7 marca o godz. 8.30, a powrót w niedzielę około 7.00.

8.              Do zawarcia małżeństwa przygotowują się: Łukasz Pietrasik z Parafii Przytyk i Jolanta Sulis z Parafii Wieniawa oraz Bernard Błażej Pająk z Parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca w Radomiu i Katarzyna Witkowska z Parafii Przytyk.

9.              Najbliższy dzień skupienia dla narzeczonych w sanktuariach maryjnych Diecezji Radomskiej odbędzie się w II sobotę Wielkiego Postu, tj. 7 marca 2020 roku. Dni skupienia prowadzą dekanalni duszpasterze rodzin w porozumieniu z kustoszem sanktuarium. Na zakończenie dnia skupienia narzeczeni powinni otrzymać wpis do zaświadczeń, które potem są wpinane do protokołu kanonicznego badania narzeczonych.

10.           „Gość Niedzielny”.

11.          W tym tygodniu pożegnaliśmy w naszej wspólnocie zmarłe Wandę Białczak i Krystynę Majkusiak.

9 lutego 2020 roku 2020-02-08

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

9 LUTEGO 2020 ROKU

 

1.            We wtorek – 11 lutego, wspomnienie Matki Bożej z Lourdes i jednocześnie Światowy Dzień Chorych. Polecamy wszystkich naszych chorych.

2.            W czwartek o godz. 17.00 Msza święta o Duchu Świętym, a po Mszy świętej w Sali spotkań na plebanii Krąg Biblijny. Rozpoczyna się nowa edycja. Będziemy wczytywali się w Księgę Koheleta. Zapraszam.

3.            Za tydzień o godz. 15.30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Bożej Szkaplerznej.

4.            W przyszłą niedzielę o godz. 17.00 spotkanie wprowadzające w Ruch Domowego Kościoła. Zapraszamy każde sakramentalne małżeństwo, które chciałoby pogłębić swoje życie małżeńskie i rodzinne.

5.            7 czerwca odbędzie się w Warszawie beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego. Chętnych do udziału w tym wydarzeniu proszę o wpisywanie się na listę wyłożoną na stoliku.

6.            Caritas Diecezji Radomskiej, aby móc lepiej i efektywniej pomagać, zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku. Pozyskane środki wspierają placówki Caritas, ale też indywidualne osoby, które dźwigają krzyż cierpienia i choroby. Dziękujemy za zaufanie. Nr KRS niezbędny do podania w PIT oraz nowe zasady rozliczania, znajdą Państwo na ulotkach i plakatach. Najczęściej środki pomagają w:

- dofinansowaniu kosztów leczenia i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (nabyliśmy kolejne 30 łóżek elektrycznych do wypożyczalni i koncentratory tlenu);

- leczeniu, dożywianiu, edukacji i wypoczynku dzieci;

- pomagają rodzinom w sytuacjach losowych.

7.            „Gość Niedzielny”.

8.            W tym tygodniu pożegnaliśmy w naszej wspólnocie zmarłego Jana Zielińskiego.

2 lutego 2020 roku 2020-02-01

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

2 LUTEGO 2020 ROKU

1.              W pierwszy czwartek o godz. 17.00 Msza święta o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Od godz. 16.00 adoracja Najświętszego Sakramentu.

2.              Wyjątkowo w pierwszy czwartek miesiąca po Mszy świętej wieczorowej spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.

3.              W pierwszy piątek miesiąca spowiedź święta rano od godz. 6.30 i po południu od godz. 16.30.

4.              Po Mszy świętej wieczorowej w piątek spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas.

5.              W związku z tym, że 11 lutego jest Światowy Dzień Chorych, zapraszam chorych naszej Parafii na Mszę świętą w ich intencji połączoną z Sakramentem Namaszczenia Chorych i Nabożeństwem Eucharystycznym  w sobotę o godz. 10.00. Proszę rodziny o umożliwienie chorym uczestniczenie w tej Mszy świętej. Chorzy, który nie będą mogli być w świątyni, będą odwiedzani w piątek od godz. 9.00. Także ci chorzy przyjmą Sakrament Namaszczenia Chorych. Bardzo proszę o zgłaszanie chorych na piątek.

6.              W miniony piątek odbyło się spotkanie z sołtysami i radnymi naszej Parafii. W spotkaniu uczestniczył pewna grupa Parafian. Bardzo dziękuję za wszelkie uwagi co do Parafii i co do mojej osoby. Z głęboką pokorą i w prawdzie co do własnych możliwości przyjąłem te głosy. Wiele z uwag jest dla mnie podstawą dla wprowadzenia zmian w tym, co i jak robię. Cieszę się, że zostały one powiedziane otwarcie, a nie pokątnie. Jeszcze przed spotkaniem ustaliłem z wykonawcą prac przy frontonie, że będziemy płacili za nie według harmonogramu, który wkrótce zostanie ustalony co do szczegółów, umożliwiającemu nam w miarę spokojne przejście przez ten czas. Oczywiście, stale polecam tę sprawę Panu Bogu i trosce Parafian, wyrażającej się m.in. w tacy gospodarczej lub w dobrowolnych (!!!) ofiarach. Na spotkaniu z sołtysami i radnymi ustaliliśmy, że zostanie powołana Rada Parafialna, w której skład wejdzie jedna lub dwie osoby z sołectwa. Bardzo proszę sołtysów o przedstawienie kandydatów do Rady Parafialnej do 15 lutego. Rada Parafialna zostanie uzupełniona przez przedstawicieli ruchów i grup parafialnych. Ufam, że do końca lutego uda się określić jej skład. Celem Rady Parafialnej jest wspieranie Proboszcza w sprawach dotyczących całokształtu działalności duszpasterskiej i administracyjnej w parafii.

7.              Podczas wizyty duszpasterskiej odwiedziliśmy 751 rodzin i zebraliśmy ok. 50 000 zł. Zgodnie ze Ustawą synodalną  Diecezji Radomskiej: „Ofiary pieniężne składane przez wiernych z racji wizyty duszpasterskiej powinny być przeznaczone na potrzeby parafii, z czego 30% na potrzeby duszpasterzy pracujących w parafii”. Z tej sumy zostały zapłacone część zobowiązań wobec wykonawcy robót, ogrzewanie kościoła, śmieci cmentarne i zobowiązania Parafii wobec Kurii Diecezjalnej.

8.              Caritas Diecezji Radomskiej, aby móc lepiej i efektywniej pomagać, zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku. Pozyskane środki wspierają placówki Caritas, ale też indywidualne osoby, które dźwigają krzyż cierpienia i choroby. Dziękujemy za zaufanie. Nr KRS niezbędny do podania w PIT oraz nowe zasady rozliczania, znajdą Państwo na ulotkach i plakatach. Najczęściej środki pomagają w:

- dofinansowaniu kosztów leczenia i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (nabyliśmy kolejne 30 łóżek elektrycznych do wypożyczalni i koncentratory tlenu);

- leczeniu, dożywianiu, edukacji i wypoczynku dzieci;

- pomagają rodzinom w sytuacjach losowych.

9.              „Gość Niedzielny”.

26 stycznia 2020 roku 2020-01-26

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

26 STYCZNIA 2020 ROKU

 

1.               Dzisiejsza niedziela postanowieniem Ojca świętego Franciszka jest Niedzielą Słowa Bożego. Zachęcamy do regularnej lektury Pisma świętego. Zapraszamy do włączenia się w Krąg Biblijny działający przy naszej Parafii. Spotkania odbywają się w drugi czwartek miesiąca po Mszy świętej wieczornej. Od lutego będziemy wczytywali się w Księgę Koheleta.

2.               Dzisiaj o godz. 15.30 Koronka do Miłosierdzia Bożego.

3.               Zapraszam sołtysów i radnych z miejscowości tworzących naszą Parafię na spotkanie w piątek 31 stycznia na godz. 17.00.

4.               Za tydzień Święto Ofiarowania Pańskiego. Na każdej Mszy świętej będziemy święcili gromnice. Jest to też Dzień Życia Konsekrowanego.

5.               Następna niedziela to pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszy świętej o godz. 9.00 spotkanie członków Kółek Różańcowych. Tradycyjne nabożeństwo różańcowe od lutego będzie odprawiane o godz. 8.30. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na nasze cele gospodarcze. Bardzo proszę o uwzględnienie naszych zobowiązań za wykonane prace.

6.               Za tydzień podczas Mszy świętej o godz. 11.30 zostaną poświęcone modlitewniki dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii świętej. Zapraszamy dzieci i ich rodziców.

7.               Apostolat Złota Róża zaprasza do włączenia się w Jerycho Różańcowe w dniach od 2 do 11 lutego. Przez wstawiennictwo Matki Najświętszej będzie polecana nasza parafia, a modlitwą zostaną objęci kapłani, siostry zakonne, chorzy, samotni, wszystkie rodziny naszej parafii, a zwłaszcza dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii świętej oraz młodzież przygotowująca się do bierzmowania. Jerycho rozpocznie się w niedzielę, 2 lutego w Święto Matki Bożej Gromnicznej i zakończy 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Tradycyjnie, włączamy się przez modlitwę różańcową odmówioną we własnym domu w zadeklarowanym przez siebie czasie. Potwierdzeniem włączenia się w Jerycho jest wpisanie się na listę wyłożoną na stoliku.

8.               W każdy pierwszy wtorek miesiąca w Jarosławicach jest odprawiana Msza święta Kół Różańcowych Rodziców za dzieci. Zapraszamy do udziału.

9.               Apostolat Złota Róża zaprasza na Ogólnopolską Pielgrzymkę do Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie, połączoną z nocnym czuwaniem na Jasnej Górze. Pielgrzymka odbędzie się w dniach 7-8 marca.

10.           Planowana jest pielgrzymka do Medjugorie w dniach 14-22 marca. Bliższe informacje: Pani Anna Kowalczyk.

11.           Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za czas wizyty duszpasterskiej. Jeszcze w miniony tygodniu odwiedziliśmy kilka rodzin. Były to bardzo serdeczne spotkania, w rodzinnej atmosferze. Dziękujemy każdej rodzinie, która nas zaprosiła do siebie. Dziękujemy za wspólne modlitwy. Dziękujemy za poczęstunki obiadem czy herbatą lub kawą. Dziękujemy tym, którzy pamiętali, żeby nas przywieźć na początku wizyty czy przewieźć z domu do domu. Niektórzy towarzyszyli nam prze wiele domów. Odwiedziliśmy 751 rodziny, które objęły 2517 osób. Przypominam, że oficjalnie nasza Parafia liczy ponad 3100 osób. Poznaliśmy wiele radosnych spraw (m.in. informacje o planowanych małżeństwach, oczekiwanych dzieciach), trudnych problemów (np. powtarzający się u kilku małżeństw problemy z poczęciem dziecka – co miesiąc polecamy je we Mszach świętych ku czci świętej Rity, ale także występujące w wielu domach problemy alkoholowe – z niektórymi nie mogliśmy spotkać się z tego powodu). Było kilka domów, których nie odwiedziliśmy, mimo że była możliwość dodatkowych terminów. Szkoda, że nie wszyscy zechcieli zorganizować czas na takie kapłańskie nawiedzenie domu – czy to nie jest oznaka braku szacunku dla wartości duchowych, które mogłyby ożywić nasze życie?

12.           „Gość Niedzielny”.

 

19 stycznia 2020 roku 2020-01-19

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

19 STYCZNIA 2020 ROKU

 

1.             Dzisiaj o godz. 15.30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Bożej Szkaplerznej.

2.             Dzisiaj na godz. 17.00 zapraszam małżeństwa, które wchodzą lub chciałyby wejść na drogę Domowego Kościoła związaną z Ruchem Światło-Życie.

3.             W środę 22 stycznia. O godz. 17.00 Msza święta ku czci świętej Rity, podczas której modlimy się o pojednanie w naszych rodzinach, sąsiedztwie i Parafii oraz w intencji rodzin, które pragną potomstwa i mają różne trudności w tym zakresie, a także w intencjach zgłoszonych do puszki.

4.             W następną niedzielę o godz. 15.30 Koronka do Miłosierdzia Bożego.

5.             Zakończyliśmy wizytę duszpasterską, gdyby jednak były rodziny, które chciałyby zaprosić kapłana poza wcześniej ustalonym porządkiem, to w tym tygodniu jest taka możliwość. Wystarczy zgłosić się do zakrystii i ustalić termin wizyty. Pamiętajmy, że z wizytą duszpasterską związana jest modlitwa z prośbą o błogosławieństwo dla odwiedzanej rodziny w danym roku i że warto nie zaniedbać takiej modlitwy. Warto też być odnotowanym w naszej statystyce parafialnej. Doświadczeniami z wizyty duszpasterskiej podzielimy się za tydzień.

6.             Od wczoraj trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Do soboty polecamy na Mszach świętych sprawę pojednania chrześcijan należących do różnych Kościołów. Zakończenie Tygodnia w sobotę – w święto Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła.

7.             Dzisiaj przypada dzień Imienin Pasterza Diecezji Radomskiej, Biskupa Henryka Tomasika. Polecajmy w naszych modlitwach indywidualnych Dostojnego Solenizanta.

8.             W tym tygodniu jest Dzień Babci i dzień Dziadka. Wszystkim babciom i dziadkom składamy serdeczne życzenia.

9.              „Gość Niedzielny”.

12 stycznia 2020 roku 2020-01-12

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

12 STYCZNIA 2020 ROKU

 

1.               Dzisiaj Niedziela Chrztu Pańskiego, która kończy okres Bożego Narodzenia, jednak jeszcze do 2. lutego będziemy śpiewać kolędy i do 2. Lutego będziemy się cieszyć szopką bożonarodzeniową. Pamiętajmy też, że Aniołek przy szopce zbiera pieniążki na dekorowanie naszej świątyni.

2.               W trzecią niedzielę miesiąca po Mszy świętej o godz. 11.30 spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii świętej.

3.               Za tydzień o godz. 15.30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Bożej Szkaplerznej.

4.               W następną niedzielę na godz. 17.00 zapraszam małżeństwa, które wchodzą lub chciałyby wejść na drogę Domowego Kościoła związaną z Ruchem Światło-Życie. Niech Boże Narodzenie i Nowy Rok zaowocuje nowymi postanowieniami co do troski o własne małżeństwo i rodzinę.

5.               Przed nami ostatni tydzień wizyty duszpasterskiej. Będzie ona przebiegała według następującego porządku: w poniedziałek – ul. Cicha (ks. Sylwester zacznie od strony Zameczka, idąc w kierunku plebani; ks. Proboszcz odwiedzi sześć domów od plebani w kierunku Domu Sióstr); we wtorek od godz. 14.00 – ul. Mickiewicza (od cmentarza w kierunku kościoła); w środę – ul Zachęta (od skrzyżowania z ulicą Kwiatową do mostu) oraz od godz. 14.00 ul. Słowackiego (od ul. Zachęta do cmentarza); w czwartek – ul. Piaski i Targowa; w piątek – ul. Polna; w sobotę – Rynek. Podsumowanie wizyty duszpasterskiej będzie za dwa tygodnie. Dla rozwiania wątpliwości, które podobno pojawiają się, chcę przypomnieć, że środki z wizyty duszpasterskiej są zgodnie z prawem Diecezji Radomskiej dzielone na potrzeby Parafii i jako dodatkowe wynagrodzenie dla kapłanów.  

6.               Dziękuję kolędnikom misyjnym, czyli uczniom Szkoły Podstawowej ze wszystkich grup dziecięcych działających w szkole i parafii; dziękuję opiekunom, rodzicom, nauczycielom i młodzieży. Kolędnicy misyjni zebrali w tym roku 6620, 50 zł. Pieniądze te zostały przekazane dla dzieci w Amazonii. Wszystkim parafianom dziękuję za serdeczne przyjęcie i złożone ofiary.

7.               Dziękuję także za ubiegłotygodniową tacę gospodarczą, która wynosiła ponad 4000 zł.

8.               Dziękuję także za bardzo dobre i ważne spotkanie z sołtysami i radnymi naszej Parafii. Bardzo cenne uwagi uczestników spotkania pomogą w przyszłych działaniach i, mam nadzieję, usuną też niedoskonałości zwłaszcza  w sferze informacji. Spotkanie nasze dotyczyło naszego zobowiązania do zapłacenia kosztów remontu frontonu kościoła, które wynoszą nieco ponad 270 000 zł. Jest to niemała kwota, choć trzeba pamiętać, że w poprzednim roku zostały wykonane inwestycje (kostka na cmentarzu i zmiana blachy na wieżach) o wartości około  320 000 zł, co prawda przy udziale 89 000 zł dotacji. O szczegółach wykonanej w minionym roku inwestycji mówiłem 31grudnia, na Mszy świętej podsumowującej miniony rok. Ufam, że okoliczności ubiegłorocznej inwestycji będę mógł jeszcze przybliżyć. Drugim tematem naszego spotkania był problem kosztów śmieci cmentarnych. Od początku 2020 roku zdaje się to być nowy problem, który może znacznie podnieść koszty utrzymania cmentarza. Na razie chciałbym tylko prosić o bardzo dokładną segregację i składanie śmieci w odpowiednich miejscach, a ponadto proszę o ograniczenie wszystkiego, co sztuczne i wielokrotne wykorzystywanie zniczy. Dyskusja o wspomnianych tematach będzie kontynuowana na kolejnym spotkaniu - 31 stycznia i może uda nam się wypracować rozwiązania tych problemów.

9.               „Gość Niedzielny”.

10.          W tym tygodniu pożegnaliśmy zmarłą Alinę Wróblewską.


1 2 3 4
...
25 »
Menu