Zachęta 30, 26-650 Przytyk
(48) 618 00 83 /

Informacje parafialne

Pielgrzymka duchowa 2018-08-06

Wszystkich, którzy z różnych powodów nie są w stanie osobiście wybrać się pieszo do Częstochowy: ludzi chorych, w podeszłym wieku, osoby niepełnosprawne, niemających  urlopu czy zobowiązanych do opieki nad bliźnimi – zapraszamy do wzięcia udziału w duchowym pielgrzymowaniu na Jasną Górę w ramach tegorocznej Pieszej Pielgrzymki Diecezji Radomskiej. Będzie to nasza  grupa pielgrzymkowa, której patronuje Św. Jan Paweł II. Przewodnik Grupy Duchowej  codziennie w Waszej intencji będzie sprawował Mszę Świętą. pusty.pngZachęcamy do zapisu na pielgrzymkę duchową – każdego, kto nie może fizycznie uczestniczyć w pielgrzymce. Duchowa obecność jest świadectwem zaangażowania  w przeżywanie rekolekcji w drodze.

Ogólny plan dnia pielgrzyma duchowego wygląda następująco:

  • modlitwy poranne, śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP;
  • udział w porannej lub wieczornej Mszy św., albo przynajmniej komunia duchowa;
  • w południe (12.00) Anioł Pański w podanych intencjach;
  • różaniec, litania do Matki Bożej;
  • Droga Krzyżowa lub/i Koronka do Miłosierdzia Bożego (najlepiej o 15.00);
  • w piątki: praktyki pokutne, postne, chwile milczenia, czyny miłosierdzia chrześcijańskiego;
  • wieczorny Apel Jasnogórski o godz. 21.00
  • modlitwa Pielgrzyma

Modlitwa Pielgrzyma

pusty.pngWszechmogący Wieczny Boże,
Ty niegdyś dla ludu wędrującego przez
pustynię byłeś wodzem i drogą,
otaczaj opieką tych wszystkich, którzy
podjęli się trudu pieszej pielgrzymki,
daj im szczęśliwie dojść do Tronu
Jasnogórskiej Pani i dopomóż
bezpiecznie powrócić do domów.
Najlepszy nasz Ojcze
Ty przez Jezusa Chrystusa
w Duchu Świętym Prowadzisz do siebie
swój Kościół Pielgrzymujący na ziemi,
dozwól abyśmy Ciebie szukali
ponad wszystko i zawsze kroczyli
w naszej ziemskiej pielgrzymce
drogą Twoich przykazań.
Panie nieba i ziemi, Ty nam dałeś
Najświętszą Marię Pannę jako wzór
do naśladowania.
Spraw abyśmy w Nią wpatrzeni,
postępowali drogą nowego życia.
AMEN

Intencja ogólna
: Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

To, ze rodzina jest skarbem ludzkości wie każdy, kto przyszedł na świat w rodzinie i wszystko jej zawdzięcza. To ze ekonomia i polityka rządzą się swoimi prawami nie licząc się z pojedynczym człowiekiem ale też i z rodziną , widzimy śledząc wiadomości podawane przez media. Modlitwa o wiarę w rodzinie, która będzie silna Bogiem i modlitwa za wielkich tego świata, o mądre decyzje i wybory ekonomiczne i polityczne  jest wielkim bojem, który musimy stoczyć , aby nie nastąpiła zagłada ludzkości. Uratowanie zdrowej, normalnej , kochającej się rodziny to ratunek dla ludzkości i dla każdego z nas.

 

Modlimy się również w naszych intencjach: (zachęcić do podania swoich osobistych intencji, np. o zdrowie dla kogoś z rodziny itp.).

Menu