Zachęta 30, 26-650 Przytyk
(48) 618 00 83 /

Informacje parafialne

41. Piesza Pielgrzymka Diecezji Radomskiej na Jasną Górę - Duchowa Pielgrzymka 2019-07-27

Wszystkich, którzy z różnych powodów nie są w stanie osobiście wybrać się pieszo do Częstochowy: ludzi chorych, w podeszłym wieku, osoby niepełnosprawne, niemających urlopu czy zobowiązanych do opieki nad bliźnimi – zapraszamy do wzięcia udziału w duchowym pielgrzymowaniu na Jasną Górę w ramach tegorocznej Pieszej Pielgrzymki Diecezji Radomskiej. Będzie to nasza Grupa Pielgrzymkowa, której patronuje Św. Jan Paweł II.

Przewodnik Grupy Duchowej codziennie w Waszej intencji będzie sprawował Mszę Świętą. Zachęcamy do zapisu na pielgrzymkę duchową – każdego, kto nie może fizycznie uczestniczyć w pielgrzymce. Duchowa obecność jest świadectwem zaangażowania  w przeżywanie rekolekcji w drodze.

– Zachęcamy do zapisu na pielgrzymkę duchową każdego, kto nie może fizycznie uczestniczyć w pielgrzymce. Wszystkich, którzy z różnych powodów nie są w stanie osobiście wybrać się pieszo do Częstochowy. Grupie Pielgrzymów Duchowych patronuje Św. Jan Paweł II. W dniach 6-13 sierpnia w intencji pielgrzymów będę sprawował Msze Święte, a przed obrazem Pani Jasnogórskiej ofiaruję Bogu duchowe pielgrzymowanie. – zachęca ks. Mirosław Kszczot, Przewodnik Grupy Duchowej.

Ogólny plan dnia Pielgrzyma Duchowego wygląda następująco (dopasuj całość lub jego części do swojego rytmu dnia):

·        modlitwy poranne, śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP;

·        udział w porannej lub wieczornej Mszy św., albo przynajmniej komunia duchowa;

·        w południe (12.00) Anioł Pański w podanych intencjach;

·        różaniec, litania do Matki Bożej;

·        Droga Krzyżowa lub/i Koronka do Miłosierdzia Bożego (najlepiej o 15.00);

·        w piątki: praktyki pokutne, postne, chwile milczenia, czyny miłosierdzia chrześcijańskiego;

·        wieczorny Apel Jasnogórski o godz. 21.00;

·        codzienna "Modlitwa Pielgrzyma”.

Codzienna "Modlitwa Pielgrzyma”

Wszechmogący Wieczny Boże,
Ty niegdyś dla ludu wędrującego przez
pustynię byłeś wodzem i drogą,
otaczaj opieką tych wszystkich, którzy
podjęli się trudu pieszej pielgrzymki,
daj im szczęśliwie dojść do Tronu
Jasnogórskiej Pani i dopomóż
bezpiecznie powrócić do domów.
Najlepszy nasz Ojcze
Ty przez Jezusa Chrystusa
w Duchu Świętym Prowadzisz do siebie
swój Kościół Pielgrzymujący na ziemi,
dozwól abyśmy Ciebie szukali
ponad wszystko i zawsze kroczyli
w naszej ziemskiej pielgrzymce
drogą Twoich przykazań.
Panie nieba i ziemi, Ty nam dałeś
Najświętszą Marię Pannę jako wzór
do naśladowania.
Spraw abyśmy w Nią wpatrzeni,
postępowali drogą nowego życia.
AMEN

 

Menu